Türkçe

Marksizm-Leninizm beş klasikleri

Stalin

Enver Hoca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SBKP(B)

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevikler)

[Lenin ve Stalin döneminde]

 

 

 

 

AEP

Arnavutluk Emek Partisi

[ Enver Hoca döneminde]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lenin ve Stalin'in Sovyetler Birliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komünist Enternasyonal

Türkçe